Het gebruik van online vragenlijst voor marktonderzoek en data collectie

marktonderzoek

Een van de grote problemen die je vaak ondervind als je online marktonderzoek doet door middel van een vragenlijst zijn het aantal respondenten. Ondanks dat je vaak wel je doelgroep kan bereiken kiezen veel mensen ervoor om je online vragenlijst niet in te vullen. Dit kan ermee te maken hebben dat mensen niet willen deelnemen voor verschillende redenen. Vaak is dit omdat de beloning niet interessant voor hun is of omdat het ze te veel moeite kost om de vragenlijst in te vullen. Hierom is het soms verstandig om een gespecialiseerd online marketingbedrijf in te huren zoals nebu survey. In dit artikel lees je alles over een online onderzoek wat je voor je bedrijf kan laten uitvoeren.

Een online onderzoek is een gedeelte kunst en een gedeelte wetenschap

Natuurlijk kunnen consumenten veel zeggen over je producten en diensten. Helaas zijn vele consumenten verveeld met de vele online onderzoeken die hun worden aangeboden en daarom nemen ze er niet deel aan. Ongeacht welk middel je gebruikt voor je onderzoek, het een onderzoek is een gedeelte kunst en een gedeelte wetenschap. Ieder woord dat je schrijft doet ertoe. Op het moment dat je iets verwoord dan doet elke combinatie van woorden er toe. De vragen moeten makkelijk lopen en als dit niet het geval is dan kan je ervanuit gaan dat de gegeven antwoorden niet correct zijn.

Een platform of marktonderzoek software

Er zijn vele onderzoek tools beschikbaar, maar deze helpen je niet in dit geval. Je krijgt alsnog een slecht onderzoeksresultaat door een slecht ontwerp. Hiervoor heb je toch zeker een mens nodig om de vragen te schrijven of je nou een online vragenlijst afneemt of een onderzoek via de email. Als je gebruik maakt van een online platform dan zal je geen advies ontvangen van enige persoon. Ze zijn alleen beschikbaar om technische problemen op te lossen. Door gebruik te maken van een marktonderzoek software heb je toegang tot een ervaren team die weten hoe ze een onderzoek moeten ontwerpen en die gebruik maken van geavanceerde tools. Zonder een achtergrond in marketing kan je makkelijk een vragenlijst opstellen, maar de uitkomst is zonder meer verkeerd en met incorrecte gegevens kan je natuurlijk weinig uiteindelijk. Ze geven een verkeerde richting aan en daar zit je niet op te wachten. Zeker op het moment dat deelnemers weten dat de antwoorden direct bij het bedrijf uitkomen kan je ervanuit gaan dat ze verkeerde antwoorden invullen en niet compleet eerlijk zijn.

No Comments

Post a Comment